Press "Enter" to skip to content

Energierekening

De energierekening is een enorme kostenpost op uw vaste lasten. Zo betaalt u onder andere voor levering, transport, de huur van gas- en elektriciteitsmeter, energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en uiteraard btw.

Uw energierekening controleren

Het is belangrijk dat u een duidelijke energierekening ontvangt van uw energieleverancier. Daartoe zijn zij ook wettelijk verplicht. Onder andere de ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt daar toezicht op. Als u het aanbod, de overeenkomst en de factuur naast elkaar kunt leggen, en eenvoudig kunt narekenen, spreken we over een duidelijke factuur.

Het is belangrijk dat u uw energierekening nog controleert op de volgende punten:

  • Zijn de bedragen inclusief btw vermeld?
  • Heb ik een vermindering op energiebelasting gekregen?
  • Is het termijnbedrag, op basis van mijn huidige verbruik, redelijk?
  • Is mijn welkomstaanbieding verwerkt in de energierekening?
  • Kloppen de meterstanden?

energierekening controleren

Opbouw van de energierekening

In principe bestaat de energierekening uit drie onderdelen: leveringskosten, beheerkosten en belastingen, welke vervolgens weer op te splitsen zijn in kleinere onderdelen. Het grootste gedeelte van uw energierekening bestaat uit belastingen: 41,8 procent.

1. Leveringskosten

Voor het ontvangen van gas en stroom betaalt u natuurlijk leveringskosten. Deze kosten zijn dus afhankelijk van uw energieleverancier. Op die energierekening worden altijd gemiddelde tarieven getoond. Het is de energieleverancier die deze tarieven bepaalt. Om die reden kan het dus ook verstandig zijn om jaarlijks over te stappen van energieleverancier.

2. Transportkosten

Er moeten kosten worden betaald voor de aansluiting op het energienet. Tevens moeten er kosten worden betaald voor de kosten van het transport. Deze kosten worden echter niet bepaald door de energieleverancier, maar door de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

3. Kosten gas- en stroommeter

De Rijksoverheid beslist hoeveel de kosten zijn van de huur van uw gas- en stroommeter. Dat bedrag betaalt u aan uw netbeheerder.

Zie ook: netbeheer- en transportkosten.

4. Belastingen

Nu komen we aan bij de sectie belastingen, welke bestaat uit drie verschillende heffingen: energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en btw.

Energiebelasting

Door energie te verbruiken belast u het milieu. Om die reden moet u energiebelasting betalen, welke in rekening wordt gebracht door de energieleverancier. Zij staan dat vervolgens weer af aan de overheid. Ieder huishouden heeft echter wel recht op een korting op het energieverbruik (heffingskorting of vermindering energiebelasting). Dat geldt echter alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie, zoals bijvoorbeeld een huis of kantoor. Een loods valt daar dus niet onder.

Opslag Duurzame Energie

Per 1 januari 2013 heeft de overheid de heffing ODE ingevoerd. Nederland loopt achter ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om duurzame energie. Om die reden heeft de overheid ervoor gekozen om een extra heffing in te voeren. Zodoende moet er meer geïnvesteerd worden in duurzame energie.

Btw

Tot slot betaalt u nog 21 procent btw over levering, transport, huur en energiebelasting.

geld besparen

Verhouding gas- en stroomkosten

Ongeveer twee derde van uw energierekening bestaat uit de kosten van gas. Het overige percentage bestaat uit de kosten voor stroom. Voor het warmhouden van uw huis en voor het opwarmen van water is er gas nodig. Gemiddeld gezien betaalt men jaarlijks 1376 euro voor gas en 696 euro voor stroom.

Wanneer ontvangt u uw energierekening?

Stapt u over naar een nieuwe energieleverancier? Dan dient uw oude energieleverancier binnen zes weken een eindafrekening te sturen.

Verschillen jaar- en eindafrekening

Zoals de termen in principe al doen vermoeden, is de jaarafrekening een jaarlijks terugkomende rekening. Hierin staat vermeld hoeveel energie u heeft verbruikt in de afgelopen maanden. Maandelijks betaalt u sowieso het termijnbedrag. Aan het einde van het jaar kan de energieleverancier zien hoeveel u daadwerkelijk hebt verbruikt en wat de kosten daarvan zijn. Een eindafrekening is alleen van toepassing indien u overstapt naar een nieuwe energieleverancier.

Energierekening berekenen

Jaarlijks overstappen naar een nieuwe aanbieder is raadzaam, omdat u dan steeds weer kunt genieten van welkomstaanbiedingen en –cadeaus. Wilt u graag energie vergelijken? Maak dan gebruik van de handige en onafhankelijke vergelijkingstool. Via de handige rekentool kunt u gemakkelijk uw energielasten berekenen.

Heeft u nog meer vragen over de energierekening? Neem dan gerust contact met ons op.